Home

Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku

Pridevske deklinacije - pravila. O pridevskim deklinacijama sam već pisala, pogledajte ovde, jaka pridevska deklinacija. Da ponovimo još jednom! - postoje 3 vrste pridevskih deklinacija u nemačkom jeziku, a to su: - jaka, slaba i mešovita Ova tema deluje prilično komplikovano, mislim da ipak nije Jaka deklinacija . Pridjev se deklinira po jakoj deklinaciji kada ispred njega nema niti posvojnog pridjeva, niti određene i neodređene zamjenice... Primjer 1. pridjev groß - velik + imenice Ast, der (-es, ¨-e) - grana; Traube, die (-, -n) - grozd; Loch, das (-e/s, ¨-er) - rupa; Muški rod Padež Jednina Množina N. großer Ast große Äste: G. großen Astes: großer Äste: D. großem Ast. Članovi i deklinacija Član. Imenice u njemačkom jeziku su: muškog roda (der Mann - čovjek), ženskog roda (die Straße - ulica) ili srednjeg roda (das Hotel - hotel). To označava član ili zamjenica pred imenicom. Član obvezno ide uz imenicu. Neodređeni član se upotrebljava kada se imenica spominje prvi put. Neodređeni član znači i broj 1. U množini se ne koriste neodređeni. Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku - vježba 1. deklinacija-pridjeva-vjezba-1-pdf. twittern ; teilen ; mitteilen ; Dieser Beitrag wurde am 9. November 2016 von nana-njemacki-admin in Gramatičke vježbe veröffentlicht. Schlagworte: Član u njemačkom, deklinacija imenica muskog roda, deklinacija pridjeva u njemackom jeziku vjezba, gramatika njemacki, Gramatika njemackog jezika.

Video: Pridevske deklinacije u nemačkom jeziku - pravila za lako

Schlagworte: Član u njemačkom, deklinacija pridjeva u njemackom jeziku, deklinacija pridjeva u njemackom jeziku vjezba, gramatika njemackog vjezbe, komparacija pridjeva u njemckom, nemacki jezik, njemacki jezik, njemacki vjezbe, perfekt u njemackom jeziku, prezent njemackog, telefoniranje na njemackom, ucenje njemackog online. Beitrags-Navigatio Deklinacija prideva u nemačkom jeziku - objašnjenje i primeri. U nemačkom jeziku postoje 3 pridevske deklinacije. One se razlikuju samo po tome šta stoji ispred prideva i na taj način se određuje koji bi tip nastavaka za pridev trebalo upotrebiti. Der, Die ili Das? Pridev se isključivo deklinira kada stoji ispred imenice, odnosno kada nakon prideva sledi imenica na koju se on odnosi. Većina pridjeva u njemačkom jeziku je pravilna u komparativu, a to znači da ih je moguće tvoriti po jednoj sasvim jednostavnoj formuli. Da bismo dobili drugi stepen, pridjevu u prvom stepenu se dodaje nastavak -er , a u trećem stepenu ispred stoji am , a na kraju nastavak -sten

Njemački jezik/Pridjevi/Jaka deklinacija - Wikibook

Mješovita deklinacija []. Pridjevi se dekliniraju po mješovitoj deklinaciji kada ispred njega stoji posvojna zamjenica, neodređena zamjenica ili zamjenica kein. Primjer 1 Slaba pridevska deklinacija u nemačkom jeziku, tabela, objašnjenja. By. Dragana Amarilis - March 28, 2018. 0. 9402. Facebook. Twitter. Google+. Pinterest. WhatsApp . Slaba pridevska deklinacija - pojam i definicija. Ispred imenica često stoji neki pridev. Pošto imenicu moramo da menjamo po padežima u zavisnosti od zadatka koji ta imenica ima u rečenici, logično je da i pridev mora da. Mješovita deklinacija | Njemački jezik. Mješovita deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku. Besplatno učenje njemačkog jezika online. Njemački jezik online. Gramatika njemačkog jezika

Imenice i (gramatički) članovi / Gramatika - deutsch

U novoj epizodi emisije Njemački za 5 ćete naučiti da vladate sa deklinacijom pridjeva sa određenim članom u njemačkom jeziku! Video o padežima (u šumi) njemačkom jeziku: https://www. PRIDJEVSKE DEKLINACIJE U NJEMACKOM JEZIKU MJEŠOVITA PRIDJEVSKA DEKLINACIJA . Pridjev se deklinira po mješovitoj pridjevskoj deklinaciji ako pred njim stoji neodređeni član ein, eine, ein ili neka od prisvojnih zamjenica mein, meine, mein; dein, deine, dein; sein, seine, sein; ihr, ihre, ihr; unser, unsere, unser; euer, euere, euer. U nominativu jednine muškog i u nominativu i akuzativu.

Nemački određeni član - der die das. Članovima u nemačkom jeziku moramo pokloniti dužnu pažnju. Zašto? Zato što je upotreba članova ispred imenica nešto što je nama, u našem maternjem jeziku, potpuno strano i zato moramo uložiti dodatni napor, najpre da razumemo šta radimo pa onada da to radimo pravilno U novoj epizodi emisije Njemački za 5 ćete naučiti da vladate sa deklinacijom pridjeva sa nultim članom u njemačkom jeziku! Kao mali bonus smo dodali i po koju korisnu rečenicu vezanu za. Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku - ALL 4 YOU ponedjeljak, veljače 20, 2017 Foto: ALL 4 YOU: ALL 4 YOU Svjesni smo činjenice da se vremena mijenjaju, da ljudi ubrzano žive, da slobodnog vremena imamo sve manje i da ga zato želimo iskoristiti što efikasnije u društvu prijatelja i obitelji. Naš cilj, a ujedno i zadatak je, omogućiti Vam upravo to! Stoga Vam nudimo online tečajeve.

Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku - vježba 1

 1. Deklinacija u nemackom jeziku Imenice i (gramatički) članovi / Gramatika - deutsch . Članovi i deklinacija Član. Imenice u njemačkom jeziku su: muškog roda (der Mann - čovjek), ženskog roda (die Straße - ulica) ili srednjeg roda (das Hotel. U nemačkom jeziku postoje 3 pridevske deklinacije: jaka, slaba i mešovita. Pogledajte.
 2. Deklinacije prideva u nemačkom jeziku : Jaka deklinacija. Jaku deklinaciju prideva se uglavnom koristi kada imamo kombinaciju: pridev + imenica. Reči posle kojih se takođe koristi jaka deklinacija su: - brojevi (zwei, drei, vier) - nakon: manch, solch, welch, allerlei, mancherlei, andere, folgende, verschiedene.
 3. Ovaj tip deklinacije pridjeva se naziva slaba deklinacija ili deklinacija pridjeva sa određenim članom. Kada pridjev stoji sam ispred imenice, tj. ako nema članske riječi ispred njega, onda je on puni noslilac deklinacije(rod, broj i padež) i to se naziva jaka deklinacija ili deklinacija prema nultom članu
 4. Vrste pridevskih deklinacija u nemačkom. To smo obradili a i to ste naučili, vredni ste moram da priznam Kome je ostala neka dilema po tom pitanju pravac ovde, sve sam vam objasnila, nacrtala i obojila - klik ovde. Naravno u poslednje vreme samo tražite download - evo izvolite: word - pridevske deklinacije nemački. pdf - pridevske deklinacije nemački. Taj deo smo sad ponovili.

Video: Komparacija pridjeva u njemačkom jeziku njemački-online

Pridevi i deklinacija prideva u nemačkom jeziku. Die starke Adjektivdeklination - jaka deklinacija prideva se vrlo lako prepoznaje zato što stoji ispred prideva koji nemaju član, zamenicu, broj ili negaciju. Izuzetak su pridevi koji stoje iza neodređenih zamenica kao što su: andere - drugi, einige - nekoliko, etliche - neki, manche - gde koji, mehrere - više itd Slaba deklinacija | Njemački jezik. Slaba deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku. Besplatno učenje njemačkog jezika online. Njemački jezik online. Gramatika njemačkog jezika Većina pridjeva u njemačkom jeziku je pravilna u komparativu, a to znači da ih je moguće tvoriti po jednoj sasvim jednostavnoj formuli. Da bismo dobili drugi stepen, pridjevu u prvom stepenu se dodaje nastavak -en, a u trećem stepenu ispred stoji am, a na kraju nastavak -sten. To ćemo odmah pokazati i na nekoliko primjera: schön lijepo schön er ljepše am schön sten.

Tako je to i kod deklinacije hrvatskih imenica, jer za razliku od njemačkog u hrvatskom ima sedam padeža, dakle tri više nego u njemačkom jeziku. Pored poznati nominativ, genitiv, dativ i akuzativ postoje u hrvatskom još i lokativ, vokativ i instrumental. Toga je puno i zbunjuje, mislit će si sada svi koji nisu izvorni govornici hrvatskog. No, postoji jednostavno rješenje, jer croDict. Komparacija prideva u nemačkom jeziku je jedna od lakših gramatičkih tema sa kojima se srećete već na nivou A1. Komparacija prideva u nemačkom jeziku je drugim rečima poređenje prideva i pri tom postoje tri stepena : pozitiv, komparativ i superlativ. Većina prideva u nemačkom jeziku se menja pravilno ali naravno postoje i oni koji imaju male promene ali i oni koji zvuče apsolutno. U NJEMACKOM JEZIKU JAKA PRIDJEVSKA DEKLINACIJA. Ako pred pridjevom nema člana ni zamjenice onda se on mijeja po jakoj pridjevskoj deklinaciji i prima iste nastavke kao i određeni član. Samo u genitivu jednine muškog i sredjeg roda prima nastavak slabe deklinacije. Jaku pridjevsku deklinaciju nalazimo samo uz gradivne imenice, npr. weiches Ei, heiße Milch, zatim u izrazima, npr. guten Tag.

Deklinacija prideva u nemačkom jeziku - objašnjenje i primer

Ova tema je namenjena pridevskim deklinacijama (promenama prideva kroz padeže u zavisnosti od roda, broja i reči koje se nalaze neposredno uz prideve) u nemačkom jeziku, gde su na sumaran način obuhvaćene slaba, mešovita i jaka pridevska deklinacija. Takođe, u temi će biti obuhvaćene i razne druge zanimljivosti koje se tiču. Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku - vježba . 3. deklinacija. Ovoj deklinaciji pripadaju one imenice kojima osnova završava ili na suglasnik (to su tzv. konsonantske osnove) ili na samoglasnik i (tzv. i-osnove). Osnova imenica dobije se tako da od.. Ime Mia spada u skupinu imena na -ie i -ia, gdje se izmeđusamoglasnika umeće j. Stoga deklinacija imena Mia glasiovak THE SERBIAN NOUN. Deklinacija ili arh. sklanjanje (u lingvistici) je promjena imenskih riječi po padežima.Dio gramatike koji proučava različite oblike riječi naziva se morfologija.. Imenske riječi u srom jeziku su imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi.Zajedno sa glagolima, imenske riječi čine grupu promjenljivih vrsta riječi (od deset vrsta riječi u srom jeziku pet su promjenljive, a pet. Dobra vest je da se pitanja za padeže poklapaju u srom i nemačkom jeziku (Jeeeee!) tako da ako već znate na srom savladaćete i u nemačkom. Evo slikovito: Sri jezik: Nemački jezik: 1. Nominativ (u narodu poznat kao subjekat) Ko, šta: Ko, šta: 2. Genitiv: Čiji, od koga, od čega : Čiji, od koga, od čega: 3. Dativ: Kome, čemu: Kome, čemu, *gde: 4. Akuzativ (u narodu poznat.

Komparacija pridjeva - Njemački Onlin

Iako u njemačkom za razliku od hrvatskog ima samo četiri padeža, a to su nominativ, genitiv, dativ i akuzativ također su moguće poteškoće. Svi oni koji žele naučiti njemački kao strani jezik te povodom toga žele naučiti cijelu gramatiku njemačkog jezika od sada mogu za to pozvati croDict u pomoć. Korisnici croDict-u imaju mogućnost korištenja velikog broja dekliniranih imenica. Naravno, kao i u srom jeziku, tako su padeži i u nemačkom jeziku vrlo specifični, pa se javlja i genitiv muškog roda koji nema uobičajeni nastavak za genitiv, već ima nastavak - n, odnosno - en. 3. Dativ. Funkcija ovog padeža u nemačkom jeziku jeste da se njime označi indirektni objekat u rečenici. Dobija se odgovorom na pitanje wem?, a u značenju kome ili koga ? Uz oblik. SKLONIDBA ILI DEKLINACIJA Ponavljanje i usustavljivanje jezičnoga gradiva 5. razreda by Viktorija Lokas, prof. promjena imenica po padežima riječ padež vuče svoje podrijetlo od glagola padati latinski glagol declinare znači udaljavati se, otklanjati se strme ili nakošene travnate livade ne Velebitu tamošnje stanovništvo naziva padežima. by Viktorija Lokas, prof. Sklonidba ili. Deklinacija imenica online. Deklinacija riječi hrvatski jezik: Deklinacija hrvatski jezik. Nominativ: tko? što? hrvatski: Genitiv: koga? čega? hrvatskoga jezika; Dativ: komu? čemu? hrvatskome jeziku; Akuzativ: koga? što? hrvatskog jezika; Vokativ: o! oj! hrvatski jeziče; Lokativ: o kom? o čem? о : hrvatskomu jeziku; Instrumental: s kim? s čim? s: hrvatskim jezikom; Kopirajte link. 1.1 Genus - gramatički rod u njemačkom jeziku. Slično. Gramatika 1.2 Imenice sa neodlučnim članom Gramatika 60 najčešće pogrešno pisanih riječi i izraza KOMENTAR X. Komentar. Ime * Email * Website . Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Bitte löse zur Spamvermeidung diese Rechenaufgabe (in Zahlen): zwei − 1 = Topics. Allgemein 1.

Njemački jezik/Pridjevi/Mješovita deklinacija - Wikibook

Navesci u genitivu (-a; u akuzativu -a za živo), u dativu (-u) i u lokativu (-e) ne utječu na značenje riječi, stoga nisu obvezatan završetak riječi. Navezivanje pridjeva i pridjevnih zamjenica muškoga i srednjega roda u genitivu (akuzativu), dativu i lokativu smatra se odlikom biranoga stila. Neodređeni pridjevi nemaju vokativa 1. deklinacija. Imenice su ženskog roda, osim onih koje označavaju prirodni rod, tj. muška imena, zanimanja, narodi, vjetrovi, rijeke, npr. nauta = mornar ili Croata = Hrvat ili Arsia = Raša. N terr-a n terr-ae G terr-ae g terr-arum D terr-ae d terr-is A terr-am a terr-as V terr-a v terr-ae Ab terr-a ab terr-is 2. deklinacija. Imenice u N.-us su muškog roda (uz vrlo malo iznimaka kod. To me podsjeca na onu zbrku (vjerujem da si i to primijetio) koju ljudi u govornome jeziku rade kada s oblikom iz postovanja (Vi) kombiniraju drugo lice jednine, pa npr. kazu: Jeste li ispunila pristupnicu? I to sam osobito cuo u obracanju zenama, manje nego u obracanju muskarcima. Za oba slucaja vrijedi: Abusus non tollit usum. Pozdrav. Mario. deklinacija prezimena: Alisa: 3/7/04 10:14 AM: On. Komparacija prideva u nemačkom jeziku; Sledeća strana. Odgovori; Idi na vrh . Poslao: 11 Mar 2013 09:56. Idi na vrh. offline. Fil ; Legendarni građanin; Pridružio: 11 Jun 2009; Poruke: 16169; 5 Ovo se svidja korisnicima: mcrule, bluewortex, vasa.93, DzoniB, iCho Registruj se da bi pohvalio/la poruku! [1] Osnove Pridevi su reči čija je namena da bliže opišu imenicu uz koju se nalaze. U oba je slučaja točna druga mogućnost: ugljikova, njezina. Naime, deklinacija pridjeva i zamjenica jest neodređena, primjerice: N: ugljikov dioksid / njezin muž, G: ugljikova dioksida / njezina muža; D: ugljikovu dioksidu / njezinu mužu; A: ugljikov dioksid / njezina muža; V: / (obično ga ne koristimo, barem ne u ova dva primjera)

Deklinacija imenica online. Nominativ: tko? što? hrvatska: Genitiv: koga? čega? Hrvatske; Dativ: komu? čemu Prva deklinacija [uredi | uredi izvor]. Po prvoj (a-) deklinaciji u latinskom jeziku se menjaju imenice i pridevi ženskog roda koji u genitivu jednine imaju nastavak-ae. Nominativ jednine ovih imenica i prideva ima nastavak -a.. Sve imenica u latinski jezik se navode na sledeći način: prvo se navodi nominativ te imenice (npr. stella), a zatim i oblik za genitiv (stellae) Sklonidba ili deklinacija je mijenjanje riječi po padežima.U hrvatskom jeziku se mijenjaju imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi.Znanost koja se među ostalim bavi i sklonidbom zove se morfologija.. Nedovršeni članak Sklonidba koji govori o jeziku treba dopuniti. prema pravilima Wikipedij

Slaba pridevska deklinacija u nemačkom jeziku, tabela

OTVORENA PITANJA PRIDJEVA U HRVATSKOME STANDARDNOM JEZIKU Diplomski rad JMBAG: 144‐DH, redovita studentica Studijski smjer: Hrvatski jezik i književnost Predmet: Morfologija hrvatskoga standardnog jezika Mentorica: doc. dr. sc. Blaženka Martinović Pula, prosinac 2015 U njemačkom jeziku postoje četiri padeža. To su: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ. Sada ćemo deklinirati po jednu imenicu za svaki rod. der Garten (dvorište) N der Garten G des Gartens D dem Garten A den Garten (možemo primijetiti da se određeni član muškoga roda mijenja u svim padežima, te da imenica muškog roda u genitivu uvijek dobiva nastavak -s ili -es). U hrvatskom jeziku. U hrvatskom su pridjevi promjenjiva vrsta riječi. Svaki se pridjev mijenja po: rodu (tj. svaki pridjev ima posebne oblike u sva tri roda); broju; padežima; Pridjevi imaju isti rod, broj i padež kao imenica kojoj se predlažu.. Mnogi se pridjevi mijenjaju i po stupnjevima, a postoji i promjena po određenosti.. Podjela pridjeva. Pridjevi se dijele po značenju na Tablica nepravilnih glagola - nepravilni glagoli u njemačkom jeziku. INFINITIV. PRÄTERITUM. PARTIZIP II. PRIJEVOD. backen du bäckst/backst. backte/bu

Komparativ se tvori tako da se u pozitivu odbaci genitivni završetak jedn. muškoga roda, i to u II deklinaciji -i, a u III -is, i doda za muški i ženski rod -ior, a za srednji -ius. naslovnica > Pridjevi > Komparacija pridjeva 4. ili u-deklinacija. U genitivu jednine imenice ove deklinacije završavaju na -us. U nominativu jednine imenice muškog roda završavaju na -us, a srednjeg na -u. Imenice ženskog roda u ovoj su deklinaciji rijetke. Primjeri: cantus, -us, m. - pjesma; manus, -us, f. - ruka, šaka; genu, -us, n. - koljeno. Masculinum,femininum padež jednina: množina N -us -us G -us -uum D -ui -ibus Acc -um.

Treći stupanj u stupnjevanju pridjeva, kojim se u usporedbi izriče najveći stupanj kojega svojstva. najveseliji dječak Komparativ i superlativ uvijek se sklanjaju po pridjevno-zamjeničnoj sklonidbi: ljepši, ljepšeg(a), ljepšem(u) najljepši, najljepšeg(a), najljepšem(u). Pri stupnjevanju pridjeva dugi se odraz jata obvezatno krati. bijel - b jelji - najb jelji. lijep. Glas j izgovara se i zapisuje između osnove i nastavka u oblicima stranih riječi koje u izgovoru završavaju na -i, -io, -ia i posuđenica koje u pismu završavaju na -i, -io te između tvorbene osnove i nastavka u tvorenicama od tih riječi: a) strane riječi: celebrity, celebrityja, celebrityju.. ALL 4 YOU d.o.o. - Online centar za njemački jezik Deklinacija pridjeva u njemačkom jeziku U tim jezicima deklinacija izražava broj i padež, a u pridjeva i zamjenica također rod mz, spr; veći dio novih ie. jezika, a osobito neolatinskih (slavenski naime, izuzevši bugarski, potpuno su sačuvali sustav deklinacije), u deklinaciji izražavaju samo broj i (samo djelomice) rod; stoga je pojam deklinacije u njima povezan s pojavom sintaksnih odnosa, koji se izra­žavaju.

Kviz za vježbanje komparacije pridjeva u njemačkom jeziku. Build free Mind Maps, Flashcards, Quizzes and Notes Create, discover and share resource Pridev koji stoji uz imenicu mora se sa njom slagati u rodu, broju i padežu, zato je tu deklinacija prideva. Postoje 3 deklinacije prideva: slaba, mešovita i jaka. Koju ćete deklinaciju primeniti zavisi od reči koja se nalazi ispred prideva i neophodno je da znate rod imenice uz koju stoji pridev. Kliknite ovde da preuzmete tabele za deklinaciju prideva! Поставио/ла 9th June 2011. Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva riječ, pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod, ni broj ni padež. Pridjev obično stoji ispred imenice. Pridjevi se dijele na: lične (proper), koji se pišu velikim slovom: Bosnian, Croatian, Serbian, English, German, Italian; opisne (descriptive): young, beautiful, green Perfektom izražavamo da je neka radnja završena u prošlosti. Perfekt koristimo prije svega kada rezultat ili posljedica završene radnje stoji u prvom planu. Perfekt se u njemačkom jeziku gradi od pomoćnih glagola haben ili sein i participa perfekta. Pomoćni glagol sein se koristi sa glagolima promjene mjesta, promjene stanja i sa glagolima bleiben, werden, passieren, gelingen i geschehen II deklinacija . Po II deklinaciji dekliniraju se imenice (m.) koje se u nominativu singulara završavaju na ''us'' ili na ''er'' i imenice (n.) koje se u nominativu singulara završavaju na ''um''. Sve one u genitivu singulara se završavaju na ''i''. PADEŽ : JEDININA: MNOŽINA: N-us-i: G-i-orum: D-o-is: Acc-um-os: V-e-i: A-o-is . Oculus, -i (m.) - oko. ocul us - N - ocul i ocul i - G - ocul.

deklinacija pridjeva mnogi. jednina muški rod ženski rod srednji rod nominativ: mnogi mnoga mnogo genitiv: mnogog(a) mnoge mnogog(a) dativ: mnogom(u/e) mnogoj mnogom(u/e) akuzativ neživo živo: mnogi mnogog(a) mnogu mnogo vokativ: mnogi mnoga mnogo lokativ: mnogom(e/u) mnogoj mnogom(e/u) instrumental: mnogim mnogom mnogim množina muški rod ženski rod srednji rod nominativ: mnogi mnoge. U genitivu jednine imenice ove deklinacije završavaju na -us. U nominativu jednine imenice muškog roda završavaju na -us, a srednjeg na -u

Deklinacija imenica i clanovi. Veröffentlicht am Dezember 13, 2018 Dezember 27, 2018 von Njemacki jezik. Član. Imenice u njemačkom jeziku su: muškog roda (der Mann - čovjek), ženskog roda (die Straße - ulica) ili srednjeg roda (das Hotel - hotel). U množini se ne koriste neodređeni članovi. maskulin feminina neutral Plural für alle Nomen; ein Tisch. jedan stol. eine Lampe. 3. deklinacija. Ovoj deklinaciji pripadaju one imenice kojima osnova završava ili na suglasnik (to su tzv. konsonantske osnove) ili na samoglasnik i (tzv.i-osnove).. Osnova imenica dobije se tako da od genitiva jednine odbacimo karakterističan nastavak, a u trećoj deklinaciji to je -is.. U ovoj deklinaciji zastupljene su imenice sva tri roda Odredjeni član u njemačkom jeziku - der bestimmte Artikel . Određeni član u njemačkom jeziku, der bestimmte Artikel - Upotreba: Osnovna funkcija određenog člana u njemačkom jeziku je da nam signal... Enis Hasić. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.. Deklinacija imenice i pridjeva - VJEŽBA Autor Maja | | | Združi sljedeće imenice i pridjeve u rodu broju i padežu i deklinirah ih u singularu i pluralu

Komparacija pridjeva. I latinski pridjevi imaju tri stupnja: pozitiv, komparativ i superlativ. Komparativ se tvori tako da se u pozitivu odbaci genitivni završetak jedn. muškoga roda, i to u II deklinaciji-i, a u III -is, i doda za muški i ženski rod -ior, a za srednji -ius. Pozitiv. Gen. jedn. Komparativ m. f. n. clarus (slavan) pulcher (lijep) acer (oštar) brevis (kratak) sapiens (mudar. Pridjevi u bosanskom jeziku. Kada posvojni pridjevi završavaju na -ov, -ev, -in, a tvoreni su od vlastite imenice pišu se velikim početnim slovom. Kada posvojni pridjevi završavaju na -ski, -ški, -ćki pišu se malim slovom. Rod i broj pridjeva. Pridjevi se slažu sa imenicom u rodu - iskren, iskrena, iskreno; u broju i padežu - čisto odijelo, čista odijela; Poređenje pridjeva.

Mješovita deklinacija pridjeva Njemački jezik - Strani

Deklinacija (latinski: declinatio, od grčkog ϰλίσıς: nagib, savijanje, otklon) ili sklanjanje je termin iz gramatike, za mijenjanje riječi po padežima.U srohrvatskom jeziku se mijenjaju imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi.. Kod svih flektivnih ili aglutinativnih jezika, deklinacija se vrši po broju, rodu i padežu, i eventualno po kategoriji živo / neživo, zbog označavanja. Postoje i jednosložni pridjevi za koje ovo ne vrijedi, nažalost je to tako u njemačkom jeziku, hrpa posebnih slučajeva. :(2) NEPRAVILNA KOMPARACIJA Kao i u našim jezicima, i u njemačkom postoje pridjevi koji u višem stupnju komparacije dobiju drugi oblik, na primjer: dobar, bolji, najbolji. Komparaciju tih pridjeva treba učiti napamet. Padeži u hrvatskom jeziku izrazito su bitni za smisao rečenice i upravo se u tom polju strani državljani najviše gube jer deklinacija nije uobičajeni dio gramatike. Među popularnijim i modernim jezicima sklonidba riječi obavlja se u finskom, araom, tursko, mađarskom, njemačkom i slavenskim jezicima Zbirka nastavnih materijala razredne nastave hrvatskih učitelja i učiteljic.

 • Kopfklinik erlangen neurochirurgie besuchszeiten.
 • Starbucks gift card international.
 • Sony ericsson handy.
 • Nicola boiler room.
 • Galapagos schildkröte als haustier.
 • Football feld.
 • Sari Shop.
 • Deutsche wandern aus wegen flüchtlingen.
 • Nadine klein instagram.
 • Vitra weil am rhein telefon.
 • Elvis lieder liste.
 • Drahtbügelglas 300ml.
 • Dunya news live hd online.
 • Starmoney 11 datenbank reparieren.
 • Dave en anne portugal.
 • Polyball 2020.
 • Charles mingus moanin.
 • Gefühle liste nomen.
 • Ö3 wahlvorhersage.
 • Roba verkaufsstand fienchen.
 • Breaking dawn rtl2.
 • Ikea holland.
 • Wie finde ich meinen lehrer.
 • Wie schlau bin ich test.
 • Martinimarkt parchim 2020.
 • Nenn mir 1 grund warum du mich magst.
 • Seestern bamberg.
 • Wenn dat trömmelche jeht klingelton.
 • Zertifizierter compliance officer universität.
 • Dean karnazes record.
 • Gratis veranstaltungen wien.
 • Grille zirpe.
 • Heiligem christopherus.
 • Cassoulet rezept original.
 • Gottfried von straßburg werke.
 • Place de brouckère webcam.
 • Berufe mit politik und geschichte.
 • Buch papa to go.
 • Vergütungssätze rehasport 2017 niedersachsen.
 • Studententicket saarland.
 • Vhs kassette wiki.